עובדים זרים

מעסיקים עובדים זרים? אלו החובות שחלים עליכם

עובדים זרים בישראל זכאים לתנאי העסקה זהים להם זכאי העובד הישראלי. בנוסף על כך על המעסיק חלות חובות נוספות כלפי העובד הזר. מה הן אותן חובות? ומה צפוי להיות עונשו של מי שעובר על החלטת המחוקק?

עובדים זרים בשנים האחרונות

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה בכמות התביעות של עובדים זרים נגד מעסיקיהם, הדבר נובע בעיקר מהסתמכות על חוק עובדים זרים, המחייב את המעסיק להשוות את זכויות העובדים הזרים לאלו של העובדים הישראלים, בנוסף לכך מחייב החוק להעניק לעובדים הזרים מתן של זכויות נוספות.

אמנם המודעות לזכויותיהם של העובדים הזרים נמצאת במגמת עלייה אך חלק ניכר מהמעסיקים של העובדים הזרים, הם אנשים פרטיים וקשישים אשר נעזרים במטפלים זרים סיעודיים ואלו אינם מודעים לזכויות ולחובות החוקיות של העובד אותו הם מעסיקים מה שמביא אותם לעבור על החוק שלא במתכוון. להלן סקירה כללית של חובות המעסיק וזכויות כלפי העובד הזר.

מאמרים נוספים:

חובות וזכויות של העובדים הזרים

  • יצירת חוזה כתוב: בין המעסיק לעובד הזר יש לנסח חוזה כתוב. את החוזה יש לכתוב גם בעברית וגם בשפת האם של העובד. על המעסיק למסור עותק מהחוזה לעובד. החוזה יכלול את הפרטים הבאים: פרטי המעסיק והעובד הזר, דרישות התפקיד, שכרו של העובד, תשלום בגין שעות נוספות, ביטוח רפואי, דיור, מועדי התשלום וכו’. לפניכם מדריך העסקת עובד זר בסיעוד.
  • מגורים הולמים: חובתו של המעסיק לדאוג לעובד הזר למגורים ראויים לאורך כל תקופת ההעסקה ועד לשבעה ימים לאחר תום העסקה.
  • ביטוח רפואי עובדים זרים: חובה זו קיימת החל משנת 2001. על המעסיק לדאוג לביטוח רפואי לעובד הזר למשך כל תקופת עבודתו אצלו, וכן לתקופה נוספת שתחילתה בתום יחסי העובד. לביטוח רפואי לעובדים שנקראים לזרים חשיבות רבה, שכן עובד זר אינם מכוסים במסגרת הביטוח הממלכתי בישראל ולכן חייבים כיסוי ביטוחי פרטי.
  • תשלום שכר: על המעסיק לשלם תשלום שכר מידי חודש לעובד בהתאם לשעות עבודתו ובשיעור שאינו פוחת משכר המינימום + תוספת על שעות נוספות ודמי נסיעות. יש למסור לעובד תלושי שכר מפורטים מידי חודש.
  • דמי כיס: תשלום דמי כיס של 100שח במזומן ישולמו לעובד מידי שבוע לקראת יציאתו ליום החופשי(תשלום זה מקוזז מהשכר החודשי).
  • יום מנוחה שבועי: מתן יום מנוחה שבועי הוא חובה חוקית של המעסיק כלפי העובד. יום המנוחה יהיה למשך 25 שעות לפחות בימים שישי, שבת או ראשון לפי בחירתו של העובד. עובד הבוחר לעבוד ביום מנוחתו זכאי לתשלום שכר של 150%.
  • הבראה: להבראה זכאי כל עובד שצבר ותק של מינימום שנה בעבודה. בכל שנה מגיע לעובד 5 ימי הבראה, דמי ההבראה מחושבים על פי הוותק אותו צבר העובד והם עומדים כיום על 378 שקלים ליום במגזר הפרטי.
  • חיסכון לפנסיה: החוק קובע כי גם על עובדים זרים זכאים להפרשה לפנסיה. על המעסיק להפריש 6% משכר העובד, בנוסף על כך עוד 6.5% לפנסיה ועוד 6% לפיצויים. סהכ 18.5% משכר העובד. את הכספים יש להפריש לחשבון ייעודי שנפתח למטרה זו. את הכסף שנצבר יקבל העובד בתום העסקתו ,או ברגע עזיבתו את הארץ, המוקדם מבניהם.

לסיכום

המעסיק עובד זר נדרש לשמור על מלוא זכויותיו מכוח הנדרש בחוק, מעסיק הנמנע ממתן זכויות המגיעות לעובד הזר עלול למצוא עצמו עובר על החוק שלא ביודעין וללא כוונה, ועדיין להיות חשוף לסנקציות הקבועות בחוק.

תוכן עניינים
פוסטים קשורים
ביטוח חיים
ביטוח חיים

ביטוח חיים מה שצריך לדעת – איננו יודעים מה צופן לנו העתיד והחיים מלאי הפתעות. בני אדם כמהים לתחושת ביטחון